ZASADY REKRUTACJI do PRZEDSZKOLA "Bajkowy Dom"
na rok szkolny 2017/2018
*Zgodnie ze Statutem (§ 10) Przedszkola "Bajkowy Dom" w Olsztynie

 1. Pierwszeństwo zapisu do Przedszkola "Bajkowy Dom" w Olsztynie mają Rodzice dzieci uczęszczających już do naszej placówki, którzy regularnie uiszczają opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 1. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z dalszych usług Przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzenia uczęszczania dziecka
  do Przedszkola na kolejny rok szkolny.
 2. Składanie kart zgłoszeń dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny obowiązuje rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola.
  1. Karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane od 2 stycznia  2017r.,
  2. w momencie składania karty zgłoszeniowej , rodzice uiszczają opłatę
   (tzw. wpisowe), w kwocie 200 zł, - przyjęcie karty jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Przedszkola.
  3. wpisowe gwarantuje rodzicom, możliwość kontynuacji edukacji przedszkolnej
   w kolejnych latach,
  4. kwota wpisowego nie podlega zwrotowi.
 1. Zapisy do Przedszkola dokonywane są w kolejności zgłoszeń do danej grupy wiekowej.
 2. Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje dyrektor.
 3. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną.

Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z dalszych usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzenia uczęszczania dziecka do Przedszkola.

Karty potwierdzenia uczęszczania dziecka do Przedszkola wydawane i przyjmowane przez nauczycielki poszczególnych grup.  Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach.   

O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach i kolejność zgłoszeń.


Karty zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola będą przyjmowane przez dyrektora lub w  kancelarii Przedszkola.

Odpłatność za edukację w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:
 
opłata stała - 350,00 zł za miesiąc

(w opłacie zajęcia dodatkowe i imprezy okolicznościowe)
+ opłata za wyżywienie - 7,00 zł za każdy dzień

 

Należności można wpłacać na konto bankowe Przedszkola:

48 1140 2017 0000 4902 0686 3163