Adres przedszkola: 10-456 Olsztyn, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22

telefon, fax:     89 533 18 57

         kom.      504 389 233

 

   poczta e-mail: adres

                      

                         

 

 

 

Nr konta bankowego Przedszkola "Bajkowy Dom" :

 

48 1140 2017 0000 4902 0686 3163

 

 

Nr konta bankowego Przedszkola "Bajkowy Dom 2 " :

 

18 1140 2004 0000 3102 7785 0864