Nasze przedszkole w roku 2012 otrzymało już po raz trzeci Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie, który jest ukoronowaniem naszych działań prozdrowotnych propagowanych wśród całej społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola. Dbamy o  zdrowie dzieci: zdrowe żywienie, codzienne przebywanie na  powietrzu, dużą ilość zabaw i ćwiczeń ruchowych. Co znajduje swoje odzwierciedlenie w odnoszonych rokrocznie sukcesach sportowych.Społeczność Przedszkola "Bajkowy Dom"


Pani Kurator Warmińsko-Mazurski Grażyna Przasnyska gratuluje placówkom promującym zdrowie.